Tweet of @CodeineApple

https://twitter.com/CodeineApple/status/1119988000220483586

Tweet

Search time: 25ms

@CodeineApple
Molebogeng

35 106 Google this image

"Eh wesisi, angifuni nje ukulwa nawe, ngicel' ubuyisele la ukhiphe khona" https://twitter.com/CodeineApple/status/1119988000220483586/photo/1

@RulzKay1
Nceba S. Radebe

530 843 Google this image

"Sisi lalela, wuvale sengathi uyawuphakamisa kodwa uwehlise bese uyawudonsa" https://twitter.com/RulzKay1/status/1053170103129436161/photo/1