Tweet of @nya_ong_meow

https://twitter.com/nya_ong_meow/status/1137560182010122241

Tweet

Search time: 21ms

@nya_ong_meow
🍇🌙냐옹🌙🍇

364 703 Google this image

앙팡맨 짐진 형이 먼저 즴니한테 마이크 들어달라구 했었구나 호다닥 달려오는 연하

Cr. Larinara https://twitter.com/nya_ong_meow/status/1137560182010122241/video/1

@taejin_castella
ᴄᴀꜱᴛᴇʟʟᴀ

22 74 Google this image

횽아가 마이크 들어달라고 즴니 부르니 달려왔는데
횽아가 즴니만 보니
서운해서 뒤돌아가는 모습같아
#뷔진 #taejin #vjin #비진 #テテジン https://twitter.com/taejin_castella/status/1137573524762025984/video/1

@sh_sh_shush
(😴) 미그

1 2 Google this image

다정의 아이콘 프린스짐,, 그는 형을 위해 한쪽 무릎을 꿇길 서슴지않지,,,,ㅠ

https://twitter.com/nya_ong_meow/status/1137560182010122241/video/1