Tweet of @coolwhisk

https://twitter.com/coolwhisk/status/1246319345300656129

Tweet

Search time: 140ms

@konnect_danielk
강다니엘 KANGDANIEL

12798 23769 Google this image

[📺]
잠시 후 오후 3시 30분 MBC 쇼! 음악중심이 방송됩니다.
많은 시청 부탁드립니다.
#쇼음악중심 #강다니엘 #KANGDANIEL #CYAN #2U https://twitter.com/konnect_danielk/status/1246318792432480256/photo/1

@Memorize_dn
h̆̈ă̈m̆̈z̆̈z̆̈ĭ̈

0 0 Google this image

어뜨케 너무 이쁘다ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ (˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ) https://twitter.com/Memorize_dn/status/1246319293777604608/photo/1

@likeastar0904
안녕, 라스2Ꮼᴰᴬᴺᴵᵀʸ

0 0 Google this image

어쩜 이렇게 이쁜거니 https://twitter.com/likeastar0904/status/1246319646795419650/photo/1

@daniel_1210km
2Ꮼ시그녤꼬맹이

12 31 Google this image

매일 리즈 갱신
강 다 니 엘 셀 카 쵝 오 https://twitter.com/daniel_1210km/status/1246320055849086976/photo/1

@chickpea_leina
병아리콩 ! ✎

0 0 Google this image

맨날맨날 1초도 안쉬고 옙브다아아📢📢💨 https://twitter.com/chickpea_leina/status/1246320115114622976/photo/1

@shinydank2
🍊엘모먼트ᴰᴬᴺᴵᵀᵞ🍋

0 3 Google this image

잘생긴게 최고야 얼빠는 행복해💙
#강다니엘_잘생겼다 https://twitter.com/shinydank2/status/1246320888691093504/photo/1

@angelling1234
CYAN 행복하자niel 《danity1기》

2 3 Google this image

오늘도 이쁨 한가득 울 다니엘 무대 뿌시자
#강다니엘 #CYAN #kangdaniel #2U https://twitter.com/angelling1234/status/1246321487327313920/photo/1

@Memorize_dn
h̆̈ă̈m̆̈z̆̈z̆̈ĭ̈

1 2 Google this image

갱어쥐 코 너무 반짝반짝 ❇️ https://twitter.com/Memorize_dn/status/1246323127396655104/photo/1

@Hada_nieL
💙🦖다니티라노하다_ɴɪᴇʟ🦕2U💙

1 2 Google this image

💌음악중심 문자투표💌
샵0505 / 강다니엘 https://twitter.com/Hada_nieL/status/1246325243238477824/photo/1

@outfit_daniel
🍀아핏•Outfit🍀

1 3 Google this image

너의 노래를 들을수 있는 벚꽃피는 봄이라니🌸
바쁘고 정신없는 날들 속에 있지만
네가 행복한 하루하루면 충분하다 싶어
따뜻하구나 싶어

행복하자 다니엘
응원하고 있어

음악중심 문자투표 #0505
#강다니엘 #KangDaniel #2U https://twitter.com/outfit_daniel/status/1246335345358024706/photo/1

@byyourside_96
ᴸᴼᴳᴵᴺ🦕

70 36 Google this image

축하해💙💙💙 첫음중1위다 🥇🥇🥇
#2U_3rdWin https://twitter.com/byyourside_96/status/1246341368827367425/photo/1

@silver_z2
Lux of 105z💕

22 14 Google this image

귤깅이 1위 축하해ㅜㅜ
자래따 자래따👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻
#Kangdaniel_2U_3rdWin
#강다니엘_음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/silver_z2/status/1246341458702917634/photo/1

@pinkglasses1210
핑크안경녤Jealous³²⁴

0 0 Google this image

강다니엘 오늘도 1위 축하해💙💙
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
#Kangdaniel_2U_3ndWin
#강다니엘_뮤뱅_1위_축하해 https://twitter.com/pinkglasses1210/status/1246341534443659264/photo/1

@pinkglasses1210
핑크안경녤Jealous³²⁴

0 0 Google this image

강다니엘 오늘도 1위 축하해💙💙
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
#Kangdaniel_2U_3ndWin
#강다니엘_음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/pinkglasses1210/status/1246341832692264960/photo/1

@chobbap
ʚ초밥ɞ

0 0 Google this image

#2U3rdWin
너므너므행복해...🧡
제일행복한건 우리아기의 웃음을 본거야....🧡🧡🧡🧡☺️ https://twitter.com/chobbap/status/1246341834298626048/photo/1

오늘도 다니엘 덕분에 행복해
내일은 오늘보다 더 행복할거야!!!!!!!!!

#2U3rdWin
#강다니엘_쇼음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/lovergod0914/status/1246341843123503104/photo/1

@badakdaniel_
다니엘💛💙녤쓰

14 5 Google this image

다니엘 음악중심 1위 축하해!!!🎉🎉🎉
눈물이 앞을 가리네😭😭😭😭

#Kangdaniel_2U_3rdWin
#강다니엘_음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/badakdaniel_/status/1246342284813066240/photo/1

@inyourlove38
Onlyone다녤₂ᵤ

1 0 Google this image

우리 녜리 오늘도 잘했어!
상킁상큼했어♡
우리 녜리 하고픈거 다하자!
#Kangdaniel_2U_3rdWin
#강다니엘_음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/inyourlove38/status/1246342680277184512/photo/1

@jhdn96
AWESOME DANIEL.K

0 0 Google this image

언제나 그렇듯 다니엘 니가 최고야!!
음악중심 첫 1위 온 맘다해 축하해💙

#강다니엘 #kangdaniel
#2U_3rdWin
#강다니엘_쇼음악중심_1위_축하해 https://twitter.com/jhdn96/status/1246344289195442179/photo/1

같이여행하는기분이들어서좋았어
#안녕다니엘_모든것이좋았다
#새로운시작_안녕다니엘
새로운면도많이알게되고
바나나가1달러면사야지ㅋㅋㅋ https://twitter.com/22hjhj/status/1246427983566389254/photo/1

@Memorize_dn
h̆̈ă̈m̆̈z̆̈z̆̈ĭ̈

0 2 Google this image

요즘 다니엘의상 다 너무 내 취향이라 정말 좋아💙💙💙💙
오늘 무대 안봐도 벌써 멋있어!!!!!! https://twitter.com/Memorize_dn/status/1246692445376536577/photo/1