Tweet of @NatashaBertrand

https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1360742488688967681

Tweet

Search time: 44ms

達克羅(T.J. Ducklo)辭職,他曾是拜登的競選經理。我幾次點過他,他的聰明,他的病(肺癌晚期)。但是這位白宮副發言人居然威脅要「毀掉」一位女記者(見圖),結果是自己「毀掉了」。
這是拜登總統的就職日的承諾:大家不可濫權。
https://youtu.be/x3352nQM728 https://twitter.com/MJTVHoPin/status/1360746689766821893/photo/1

@5_2blue
Nita Cosby

2 12 Google this image

Per @pressSec TJ Ducklo has resigned. https://twitter.com/5_2blue/status/1360750429127213063/photo/1