Tweet of @fightingyohi

https://twitter.com/fightingyohi/status/1414266512005746691

Tweet

Search time: 38ms

@fightingyohi
고민할시간에가챠를

1 1 Google this image

다좋은데 왜 마스크를 이렇게 걸치고 있는 거야 혹부리영감님마냥 https://twitter.com/only_yjh_/status/1414226515823259650/photo/1

내 머릿속엔 온통 분홍 고무줄로 묶은 금발 꽁지 생각 https://twitter.com/1004nagi/status/1414449206761168897/photo/1

오늘 어쩐지 평소보다 힘들더라니
윤덩한 얘기 너무 쪼끔함 https://twitter.com/nomorekpopgirl/status/1450095455820345351/photo/1

아니 속눈썹 빛반사 대서 반짝거리는 것 좀 봐 ..; 몇미리세요? https://twitter.com/only_yjh_/status/1414226515823259650/photo/1