Tweet of @1004_218

https://twitter.com/1004_218/status/1421359204518924290

Tweet

Search time: 19ms

캐럿랜드 캐랜 트레카
정한 도겸 유닛 양도 받아요🥺
디엠 주세요 .. https://twitter.com/1004_218/status/1421359204518924290/photo/1

캐럿랜드 캐랜 트레카 교환 양도

나 왼쪽
😇 오른쪽

디엠 주세요 ◡̈
세븐틴 유닛 단체 개인 정한 도겸 https://twitter.com/1004_218/status/1421385871735943169/photo/1