Tweet of @yu__zdoom

https://twitter.com/yu__zdoom/status/1535960758332575745

Tweet

Search time: 29ms

너무 기엽게 생겼다 진ㅉㅏ...ㅜㅜ 웃다가도 심란해져요 이 아기천사 꼬옥 지켜줘야 댐 https://twitter.com/yu__zdoom/status/1535960758332575745/photo/1

뭐야?? 발 대신 만두 두 개가 달려있는데요???ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*) https://twitter.com/yu__zdoom/status/1535960390395641856/photo/1

@flower_realreal
벌써 이세계의 균҈̡̗͇̇̉̑͋́͠열҈̨̜͈̰͓̝͌͛̅̽̿͡이 시작되었나봐..

3 3 Google this image

머랭쿠키아님? https://twitter.com/flower_realreal/status/1535961299208744960/photo/1

너무 기엽게 생겼다 진ㅉㅏ...ㅜㅜ 웃다가도 심란해져요 이 아기천사 꼬옥 지켜줘야 댐 https://twitter.com/yu__zdoom/status/1535960758332575745/photo/1

@flower_realreal
벌써 이세계의 균҈̡̗͇̇̉̑͋́͠열҈̨̜͈̰͓̝͌͛̅̽̿͡이 시작되었나봐..

3 3 Google this image

머랭쿠키아님? https://twitter.com/flower_realreal/status/1535961299208744960/photo/1