Tweet of @max_archive

https://twitter.com/max_archive/status/1558039597342330880

Tweet

Search time: 19ms

우리맥스 왜케 아가됏어 ⸝⸝ʚ̴̶̷̆ ̯ʚ̴̶̷̆⸝⸝ ? https://twitter.com/9999_529/status/1558039837378170880/photo/1

시기가 다른가? 몬가 오늘 올린게 털이 더 긴거같기도하고 아닌거같기도하고 >_< 몰라 귀여우니까 됏어 https://twitter.com/9999_529/status/1558040918497710080/photo/1