Tweet of @daystar_990529

https://twitter.com/daystar_990529/status/1558041004988854272

Tweet

Search time: 33ms

우리맥스 왜케 아가됏어 ⸝⸝ʚ̴̶̷̆ ̯ʚ̴̶̷̆⸝⸝ ? https://twitter.com/9999_529/status/1558039837378170880/photo/1

우리맥스 왜케 아가됏어 ⸝⸝ʚ̴̶̷̆ ̯ʚ̴̶̷̆⸝⸝ ? https://twitter.com/9999_529/status/1558039837378170880/photo/1

시기가 다른가? 몬가 오늘 올린게 털이 더 긴거같기도하고 아닌거같기도하고 >_< 몰라 귀여우니까 됏어 https://twitter.com/9999_529/status/1558040918497710080/photo/1

맥스 꼬리가 너무 기여웡 ,, 바나나킥같애 https://twitter.com/9999_529/status/1558063489222344704/photo/1

오늘은 마제소바를 먹고싶은데 반대하는 사람 있나 https://twitter.com/winkniw99/status/1560094612504526849/photo/1

맥스 유치원인가?
갈때마다 맨날 다른 옷 입고 완전 맥셔니스타야 https://twitter.com/9999_529/status/1560551735349096448/photo/1

맥스는 귀가 뒤로 젖혀저잇을때가,, 찐이다🖤 https://twitter.com/9999_529/status/1571874180211277825/photo/1