Tweet of @shu1230svt

https://twitter.com/shu1230svt/status/1573191452431351808

Tweet

Search time: 21ms

. ╭ ◜◝ ͡ ◜◝ ͡ ◜◝ ╮

이제 쫌 잘 보이네

╰ ◟◞ ͜ ◟ ͜ ◟◞ ╯
O
°. https://twitter.com/aeonian_luv/status/1573193670568071168/photo/1

@shuuccino
치노✟

163 420 Google this image

결국 모자 벗었어 아개웃겨 냅다 움켜쥐고 가네 https://twitter.com/shuuccino/status/1573192023385214976/photo/1

야 !! 벙거지는 아까 벗엇어야지 !! https://twitter.com/S2ctrlcv/status/1573192086140354560/photo/1