Tweet of @BeschlossDC

https://twitter.com/BeschlossDC/status/1573696918852714496

Tweet

Search time: 14ms

@BeschlossDC
Michael Beschloss

109 883 Google this image

First Kennedy-Nixon TV debate, Chicago, was this week 1960: https://twitter.com/BeschlossDC/status/1573696918852714496/photo/1

@BeschlossDC
Michael Beschloss

472 2427 Google this image

First Kennedy-Nixon debate was at CBS (WBBM) in Chicago sixty years ago today: https://twitter.com/BeschlossDC/status/1309718154994765831/photo/1

@BeschlossDC
Michael Beschloss

18 130 Google this image

First Kennedy-Nixon debate was this week 1960: https://twitter.com/BeschlossDC/status/1443292538694250498/photo/1