Tweet of @yu__zdoom

https://twitter.com/yu__zdoom/status/1597793104484249600

Tweet

Search time: 23ms

오늘 날씨 이러고 다녀야 됨 승연아 옷 꼭 따뜻하게 입고 따뜻한 거 마셔라 https://twitter.com/yu__zdoom/status/1597793104484249600/photo/1

형님 저녀석 따끈한 이불에 돌돌 말아 꿀잠자게 할까요 #조승연 #WOODZ https://twitter.com/chudnwm/status/1535967075352530945/photo/1

@flower_realreal
벌써 이세계의 균҈̡̗͇̇̉̑͋́͠열҈̨̜͈̰͓̝͌͛̅̽̿͡이 시작되었나봐..

2 1 Google this image

https://twitter.com/flower_realreal/status/1547826432210259968/photo/1

@yk1ki
🕴🏻. ....

2 5 Google this image

사랑하는 승연아 오늘도 좋은하루보내~ 꼭! 🍀🤍 https://twitter.com/yk1ki/status/1551743570083979270/photo/1

오늘 날씨 이러고 다녀야 됨 승연아 옷 꼭 따뜻하게 입고 따뜻한 거 마셔라 https://twitter.com/yu__zdoom/status/1597793104484249600/photo/1

@dnwm_IMD
𝐈𝐌𝐃.

620 1070 Google this image

𝟐𝟐𝟎𝟔𝟏𝟐 𝐒𝐎𝐔𝐍𝐃𝐖𝐀𝐕𝐄 𝐈𝐌𝐃.
#woodz #dnwm #우즈 #조승연 https://twitter.com/dnwm_IMD/status/1535986906600972294/photo/1

@flower_realreal
벌써 이세계의 균҈̡̗͇̇̉̑͋́͠열҈̨̜͈̰͓̝͌͛̅̽̿͡이 시작되었나봐..

1 1 Google this image

아니진짜왜이러고잇던것임..ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ https://twitter.com/flower_realreal/status/1535989182770061313/photo/1