Tweet of @geglobo

https://twitter.com/geglobo/status/1618703316384620544

Tweet

Search time: 9ms

Sem atuar há 10 meses, Dedé cogita aposentadoria imediata: "Me aposento ou jogo mais um ano" https://twitter.com/geglobo/status/1618703316384620544/photo/1