Tweets of @lovelyorkie_hw

(~)

Tweet

Search time: 246ms

색설명하는데 <- 이쪽화면만 보고잇음 ㅜㅜ https://twitter.com/hamsteryaa/status/1452240164298772483/photo/1

@lovelyorkie_hw
그레🌽

원래 그림그릴때 이렇게 이쁘게 해놓고 안그립니다…그냥… 뭔느낌인지알지(사과같은미소)

몰라!!!!!!몰라씨발!!!!! 나를 니네집에 초대한느낌이라고 내입으로억떻혜말해진짜 https://twitter.com/summta_ver2/status/1452235624757354499/photo/1

@lovelyorkie_hw
그레🌽

나지금
핕터볹지 2시갆쫌넘엇는대
이러면안돼지
이럼안되능ㅇ.거지 ㅜㅜㅜㅠㅠㅜㅜㅜ시바!!!! https://twitter.com/M_ronaminH_/status/1452233436589031429/photo/1

@lovelyorkie_hw
그레🌽

아ㅠㅠㅠㅠㅠ
형원이의 통장을 응원합니다 https://twitter.com/lovelyorkie_hw/status/1452229955434127364/photo/1

@Tai_pad2
田邑一章(っ・㉦・ )っ

0 0 Google this image

午̷̖̺͈̆͛͝前̧̢̖̫̊3̘̦時̗͡の̶̛̘̙̤̙̌̉͢い̷゙̊̈̓̓̅ば̬̬̩͈̊͡ら゙̜̩̹ぎ̫̺̓ͣ̕͡げ̧̛̩̞̽ん゙̨̼̗̤̂̄ https://twitter.com/Tai_pad2/status/768144608979148800/photo/1

?!!?
ダッフィーハート射抜きすぎでしょ💘 https://twitter.com/disneykeito1995/status/913330008818458624/photo/1

@lovelyorkie_hw
그레🌽

152 228 Google this image

아 ㅠㅠㅠㅠㅠ 닉 따라한거봐

니가 뭘 알아 https://twitter.com/lovelyorkie_hw/status/1452229787057999874/photo/1