Tweets of @v7Vkkkv

(~)

Tweet

Search time: 27ms

被害者側本人が語っているからこれは嘘の記事じゃないよね
こんなキラキラ生活送って好きなように生きれる奴が加害者と思うと虫唾がはしる
#辻敬太 https://twitter.com/v7Vkkkv/status/1366611887228559360/photo/1