Tweets of @17DK_J

(~)

Tweet

Search time: 113ms

@bbyobo
뾰보 🐯

6 13 Google this image

home run woozi in this outfit 😭😭 https://twitter.com/bbyobo/status/1420225628519944193/photo/1

@hunny1122_
𝗛𝗨𝗡𝗡𝗬

8 28 Google this image

우지~~~~~( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )💕💖💕💖💕💖 https://twitter.com/hunny1122_/status/1420225563197775874/photo/1

민규야 .ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ https://twitter.com/miingq/status/1419967917056094209/video/1

우리 귀염둥이이잉♥️♥️♥️♥️ https://twitter.com/17DK_J/status/1419958133984690176/photo/1

@hyo_dk_nee
𝐇𝐲𝐨𝐧𝐞𝐞

0 1 Google this image

앙큼뽀이 뭐야ㅠㅠㅋㅋㅋㅋ누구긴ㅜ🤍 https://twitter.com/hyo_dk_nee/status/1419957930988736512/photo/1

@hoshi_qq
얼레🇰🇷˙ᵕ˙🇰🇷

0 2 Google this image

그러게 누굴까 도겸아 https://twitter.com/hoshi_qq/status/1419957989834838030/photo/1

우리 사랑둥이 좋은 날 보내♥️ https://twitter.com/17DK_J/status/1419510422361710594/photo/1

@pyaaami
퍔!!!!

30 44 Google this image

지훈ㅇ아아으아아으아아아아아아 https://twitter.com/pyaaami/status/1418942797286084622/photo/1

@pyaaami
퍔!!!!

30 44 Google this image

지훈ㅇ아아으아아으아아아아아아 https://twitter.com/pyaaami/status/1418942797286084622/photo/1

@pyaaami
퍔!!!!

30 44 Google this image

지훈ㅇ아아으아아으아아아아아아 https://twitter.com/pyaaami/status/1418942797286084622/photo/1

아아아아아 이지훈 천재 ❤️‍🔥❤️‍🔥😖😖😖😖😖😖😖😖❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 https://twitter.com/vobo_woozi/status/1418942909420904456/photo/1